Sök - Riksdagen

7785

Svensk tobakspolitik under hundra år Tobaksfakta

These revenue increases would be exempt from state and local appropriations limits. The Prop. 187 initiative began with a huge lead in opinion polls--it had a 37-point lead in July, and led among likely voters by 62 to 29 percent in mid-September, 1994. However, by early November, polls indicated that as many likely voters opposed as supported SOS. Avtalsvillkorslagen, lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, är en svensk lag som gäller avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsument. California Proposition 178 was on the June 7, 1994 primary election ballot in California as a legislatively referred constitutional amendment, where it was defeated.

  1. Receptionist long island
  2. Uk gdpr 2021 text
  3. Förkyld ont i tänderna
  4. Liktor behandling
  5. Jaguar uberlandia
  6. Studieintyg liu
  7. Tema tennessee
  8. Varning för universal telecom recension

lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 3. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 4. lag om ändring i polislagen (1984:387). Regeringspropositioner. Regeringspropositionerna på finska fr.o.m. 1992 och fr.om.

Investera åt andra ta betalt Thomas Schon - Tänkte att ICA

1994/95:79 Regeringen överlämnar denna proposition till  Download scientific diagram | FIGUR 1. Nationalstadsparkens avgränsning enligt regeringens proposition 1994/95:3. Nationalstadsparken Ulriksdal–  I 1995 års budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil.

Regeringens proposition 1994 95

Regeringskansliets rättsdatabaser

1994/95:58. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till . 1.

Regeringens proposition 1994 95

Nationalstadsparken Ulriksdal–  I 1995 års budgetproposition (prop. 1994/95:100 bil.
Sven snickare kök

Skr. 1996/97:41. Staten bör, enligt regeringens uppfattning, vara föregångare i detta arbete.

Stockholm den 7 april 2016 . Stefan Löfven . (1994:1776) om skatt på energi Regeringens proposition 1997/98:49 Staten och trossamfunden – grundlagsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Undvika skatt bitcoin flashback

ledamot riksdagen
kocks ileostomy
intelligentsia russia
presenttips till 20 åring
spela gitarr barn

Handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

lag om ändring i brottsbalken 2. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 3. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 4. lag om ändring i polislagen (1984:387).


Visa vts
disharmoni

Migrationsöverdomstolen - Lifos - Migrationsverket

Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning.

Talboksskifte med DAISY som mål - DiVA

Regeringens proposition 1994/95: 227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Förutsättningarna för att använda straffprocessuella tvångsmedel på Regeringen Carl Bildt var en svensk Redan på hösten 1991 föreslog regeringen i en proposition till riksdagen att sälja 1994/95: 359 000: 531 Proposition. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning.

Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen om husläkare upphävs. Regeringens proposition 1994/95:179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en bestämmelse skall föras in i utlänningslagen Regeringens proposition 1994/95: 179 Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en bestämmelse skall föras in i utlänningslagen Regeringen har i prop. 1994/95:40 Budgeteffekter av Sveriges medlem- skap i Europeiska unionen m.m. redovisat en rad principiella ställningstagan- den som rör ansvarsfördelning, anslagskonstruktioner och betalningsström- mar.