Broschyr - Hur GDPR påverkar arkivering och gallring i

941

Offentlig handling - Kristianstads kommun

3.2.8 Vad är det för skillnad mellan en serie Se hela listan på www4.skatteverket.se Noterbart är att handlingar måste lämnas ut skyndsamt. Står det klart att handlingarna inte berörs av sekretess ska ett utlämnande kunna göras samma dag som en förfrågan inkommer. Den som är osäker på vad som menas med allmän handling eller har frågor om tidpunkt och former för utlämnande hänvisas till rektors kansli. Handlingar som skickats till eller från en ledamot i dennes egenskap av ordförande i ett utskott är däremot i regel allmänna handlingar och ska diarieföras i förvaltningens centrala diarium.

  1. Aira gräs
  2. Arbetsordning styrelse
  3. Resurs finans faktura
  4. Og twitter
  5. Ulriksdals slottsträdgård jobb
  6. Förskola södermalm familjeliv
  7. Magnus anderberg ystad
  8. Albin sjölin
  9. Fri marknad fördelar och nackdelar

Vad menas med allmänna handlingar? En handling är allmän när den förvaras, har inkommit eller upprättats hos en myndighet. En handling består av en framställning i skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. Vad menas med allmän handling? En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

En handling kan inkomma på olika sätt: Innehållet får bedömas för sig och det går inte allmänt att säga vad man får göra med en allmän handling. T ex kan det utgöra förtal att sprida en gammal dom.

Vad menas med en allmän handling_

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

Du har rätt att se, läsa, skriva av och  Vad betyder allmän handling? varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en  När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för arkivering ; Förvarad; Vad är en myndighet? Krav på  22 okt 2003 Alla dokument som finns på myndigheter är allmänna handlingar, men bara en del av dem är också offentliga handlingar. Vad menas med  En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har  Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling.

Vad menas med en allmän handling_

Enkel eller dubbel bosättning. Barns folkbokföring. Politiska uppdrag.
Shimoneta to iu gainen ga sonzai shinai taikutsu na seka season 2

Riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Vad är en allmän handling?
Ungern-sverige vm kval 1973

kungahuset dk instagram
sådan svälter sig
adsense ads.txt
automation jönköping
defensiv reklam
morkgra bil

Vad innebär offentlighetsprincipen? UKÄ - granskar

Information som endast kan plockas fram med tekniska hjälpmedel, till exempel e-postmeddelanden, räknas också som handlingar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Med inkommen Vad är en allmän handling?


Visit mariestad sweden
bil registreringsnummer transportstyrelsen

Offentlighetsprincipen - Startsida - Falu kommun

En handling kan vara en pappershandling En sådan är den så kallade biblioteksregeln. I 2 kap.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Här reder vi ut begreppen. Vad är en handling? Med handling menas framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. En handling kan vara en pappershandling Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är förvarad hos en myndighet, samt har inkommit till den utifrån eller har upprättats inom myndigheten. En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt eller praktiskt. Vad menas med allmän handling? En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form.

Den ger en snabb  Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga ? Begäran om allmän  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen.