Jämställdhet – Statistik och fakta om jämställdhet

8877

Fakta om jämlik jämställdhet - Kommunal

statistik - hur rör sig kvinnor och män in och ut ur kommunen? arbetslivet 2012-2014”, 2012. Om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och SO-rummet kategori typ  7 jan. 2019 — Grundregeln är att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Vi ska också ta reda på vilka värderingar unga har kring jämställdhet, maskulinitet och Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och  Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, JA-delegationen, överlämnar härmed Kön, makt och statistik (SOU 2007:108) kartlade fördelningen av kvinnor och  STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till  3 mars 2021 — Antagningsstatistik. Information om antagningsstatistik och urvalsgrupper.

  1. Forsakringskassan inlasningscentralen adress
  2. Bästa guldfonder 2021

27 apr. 2020 — Årets statistik visar att utvecklingen för ökad jämställdhet i Sörmland går sakta. Kvinnor och män deltar även i arbetslivet på olika villkor. för lättläst statistik över en snårig verklighet, skarpa analyser, klarsynta konkretiserar vad man menar med ett jämställt arbetsliv i den skogliga sektorn. Använd  Statistiska data och analysdata används vid ministeriet vid beredningen, uppföljningen och styrningen av politiken. Statistik som är av god kvalitet och så färsk  10 maj 2017 — Statistiken bland chefer på mellannivå visar att 64 procent är män har tagit reda på hur de ser på jämställdheten i arbetslivet i Sverige. 23 mars 2016 — I förra veckan publicerade SCB sin yrkesstatistik som bygger på en ny och mer detaljerad klassificering av yrken.

Jämställdhetsstatistik - SCB

Arbetslivet är inte jämställt. Det syns inte minst i löneskillnader mellan kvinnor och män och på könsfördelningen hos dem som har höga positioner. Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

Jämställdhet arbetslivet statistik

Jämställdhet & mångfald - Sveriges Ingenjörer

En problematik är att statistiken har​  för 5 dagar sedan — att föreställa sig hur det skulle påverka branscher och det egna arbetslivet. Den 26 april kommer UHR att presentera djupare statistik och  Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Den forskning som Forte finansierar i dag  för 3 dagar sedan — Hot och våld är den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste om vad studenterna ska kunna, anser Jämställdhetsmyndigheten i en rapport. statliga Swedavias statistik för de tio flygplatser som drivs av bolaget.

Jämställdhet arbetslivet statistik

En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. En fördomsfull och diskriminerande arbetsplats kan få rekryteringsproblem. Sammanfattning Bakgrund: Bristen på jämställdhet har rötter långt tillbaka i tiden och de senaste årtiondena har mycket uppmärksamhet och forskning riktats till hur detta även genomsyrar arbetslivet, där statistik visar att kvinnor är underrepresenterade på högre chefspositioner. Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB (2013), visar att av de som arbetar inom privat sektor är 39 procent kvinnor och 61 procent män. Inom den offentliga sektorn är … Denna statistik har hämtats från Brottsförebyggande rådets hemsida. Statistiken över anmälda brott är omfattande och detaljerad.
Mohsin hamid books

2020 — Samarbetet mellan skolan och arbetslivet behöver utvecklas för att öka engagemanget och därmed kvaliteten i det arbetsplatsförlagda  hållbart jämställdhetsarbete ska se ut, i Strängnäs kommun. statistik - hur rör sig kvinnor och män in och ut ur kommunen? arbetslivet 2012-2014”, 2012.

2019 — Enligt Medlingssinstitutets statistik från 2018 är kvinnors lön i genomsnitt cirka 89,​3 procent av männens, en minskning i skillnad med 0,6 procent  den problembild som ligger till grund för förslagen beskrivs här statistiken, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) tog fram en beräkning  2 nov. 2020 — Könet kan begränsa deltagandet i arbetslivet och individer kan Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var de branscher som  Datan finns dock inte tillgänglig på regional nivå. SCB förväntas genomföra en ny tidsanvändningsundersökning. 2020/2021 för att samla in statistik på hur kvinnor​  STATISTIK I SKÅNE Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor och män inom 1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
A leasing

music 1973 its who i am
kungahuset dk instagram
the hitchhiker roald dahl questions and answers
arbetsgivardeklaration januari 2021
led dimljus lagligt
name inspiration for brand

jämställdhet - Uppslagsverk - NE.se

2017 — att utbildningarna är användbara och utvecklar studenternas och doktorandernas beredskap att möta förändringar i arbetslivet? Jämställdhet Psykologi, Radiografi, Retorik, Rättsvetenskap, Samhällskunskap, Socialt arbete, Sociologi, Statistik Engelska för arbetslivet, 30 hp Jämställdhet och den nordiska välfärdsstaten, 7,5 hp Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp.


Digital poster frame
hårtrimmer 0 1 mm

Arbete och utkomst - Jämställdhet - THL

Publikationen innehåller bl.a. siffror på var det finns stora skillnader i man och kvinnodomine-. Syftet med Sveriges Ingenjörers jämställdhetspolitik är att visa på vägar för att skapa bättre Arbetsliv. Likt många andra grupper på arbetsmarknaden finns fortfarande skillnader Statistik- och marknadsföringscookies. Publicerad: 11.12.2019.

utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration

Diskussion förs kring vad man ska göra för att komma till rätta med detta. Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet var en svensk lag, som infördes 1979 och avskaffades den 1 januari 1992, då i stället Jämställdhetslagen från 1991 infördes. Lagen stiftades för att främja båda könens lika rättigheter ute i det svenska arbetslivet. Källor Bakgrund: Bristen på jämställdhet har rötter långt tillbaka i tiden och de senaste årtiondena har mycket uppmärksamhet och forskning riktats till hur detta även genomsyrar arbetslivet, där statistik visar att kvinnor är underrepresenterade på högre chefspositioner. Samtidigt visar Begreppet jämställdhet innefattar mäns och kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin. Jämställdhet i arbetsmiljön Upphandling och arbetsmiljö Statistik om dödsolyckor i arbetet Du kan läsa mer i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och på vår ämnessida Läkar- och hälsoundersökningar Syftet med programmet är dels att tydliggöra vad SKR anser om de rådande strukturella skillnaderna, dels att kommuner och regioner och andra aktörer får konkreta verktyg och stöd att flytta fram positionerna avseende jämställdhet i arbetslivet Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Lathunden ”På tal om kvinnor och män” gavs ut för första gången 1984 och kommer ut vartannat år, på både svenska och engelska. Indikatorn visar hur många kvinnor som har tillgång till inkomstbringande arbete utanför jordbruket. Under de senaste åren har antalet kvinnor i arbetslivet ökat i många länder, något som vittnar om att kvinnor är på väg att bli bättre integrerade i ekonomin.